FOLLOWER

1 Oktober 2011

Anugerah kepada yang sabar

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,


Banyak kebaikan kepada orang sabar.  Cuma kita jarang atau tidak nampaknya dengan mata kasar ia sesuatu yang abstrak dan bergantung kepada kekuatan nilai murni dalam diri seseorang.

Untuk melihat perbandingan antara kekuatan sifat sabar dan sebaliknya, baca pesanan ini:-

"Wahai anakku, Jauhilah olehmu sifat malas dan banyak mengeluh, karena sesungguhnya kedua sifat tersebut merupakan kunci dari segala keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, maka engkau tidak akan mampu melaksanakan kewajibanmu. Dan jika engkau banyak mengeluh, maka engkau tidak akan sabar dalam melaksanakan kewajibanmu."  (Muhammad bin 'Ali bin al-Husain bin 'Ali bin Abi Thalib)
Semoga bermanfaat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...